Petit Paysan : Affiche       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi
21 sept
23 sept
 24 sept
 25 sept
PETIT PAYSAN
20 h 30
20 h 30
17 h 00
20 h 30
Drame - 1 h 30 mn
               
    Les Proies : Affiche       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi
 22 sept
24 sept
LES PROIES
20 h 30
20 h 30
Drame - 1 h 33 mn

 

               
     Une Femme douce : Affiche      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi
26 sept
UNE FEMME DOUCE

20 h 30

Drame - 2 h 23 mn